284/57 Ly Thuong Kiet, HCM
info@tripviet.vn
Tìm kiếm tour

Sự kiện

Tripviet luôn hướng tới sự phát triển bền vững từ sức khỏe cộng đồng đến bảo vệ thiên nhiên môi trường xanh. Chúng tôi cung cấp dịch vụ nghĩ dưỡng tại du lịch đia phương, để kết nối gia đình bạn bè có những giây phút hạnh phúc bên nhau.
08 Oct
October 08, 2023 @ 08:00 AM
Adventures and connections make for networking 1
New York 8 King Street NY 101 United States
08 Oct
October 08, 2023 @ 08:00 AM
Adventures and connections make for networking
New York 8 King Street NY 101 United States
Chúng tôi cùng các bạn có những trải nghiệm nghĩ dưỡng nhiều sức khoẻ, hướng tới giá trị thiên nhiên, cùng nhau bảo vệ môi trường cho mai sau.
Newsletter
Subscribe our newsletter to get our latest update & news.
I agree to all terms and policies
Liên Hệ
Gọi ngay
0937 669966
Địa chỉ email
info@tripviet.vn
Địa chỉ văn phòng
284/57 Ly Thuong Kiet, HCM