284/57 Ly Thuong Kiet, HCM
info@tripviet.vn
Tìm kiếm tour
Locations
Địa điểm
Type
Loại tour
Date select
Chọn ngày
Số khách
0
Cắm trại giả ngoại nghe thuyết giản về sức khoẻ tại kdl Muong Khai
Kênh Bo Bo, Tân Thành, Thủ Thừa, Long An
Giá từ2,000,000 $
2 Ngày
65
Khám phá
Chúng tôi cùng các bạn có những trải nghiệm nghĩ dưỡng nhiều sức khoẻ, hướng tới giá trị thiên nhiên, cùng nhau bảo vệ môi trường cho mai sau.
Newsletter
Subscribe our newsletter to get our latest update & news.
I agree to all terms and policies
Liên Hệ
Gọi ngay
0937 669966
Địa chỉ email
info@tripviet.vn
Địa chỉ văn phòng
284/57 Ly Thuong Kiet, HCM